BCN Activa

Client: Ajuntament Barcelona / Agency: Clarà & Patrís

CGI