Barça Basket

Client: FCB / Photo: Juan Cruz Duran / Agency: Bumweb

Retouching