1916-2016

Agency: Clara&Obert Creative direction: Dani Zomeño

CGI, Retouching